ไหว้เจ้าที่ให้ถูกวิธี “ชีวิตร้ายกลับกลายเป็นดี” ถูกหวยรวยเบอร์ อยู่เย็นเป็นสุข

ไหว้เจ้าที่ ไหว้ให้ถูกวิธี เพื่อให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข ขจัดอุปสรรค และทำให้มีโชคมีลาภ ช่วยเสริมให้มีโอกาสถูกหวยรวยเบอร์ เลขหรรษาจึงนำเอาวิธีไหว้พร...