เริ่มสัปดาห์ เสริมเฮง จันทร์ที่ 9 ด้วย ขนมมงคล 9 ชนิด

เริ่มสัปดาห์ เสริมเฮง จันทร์ที่ 9 ด้วย ขนมมงคล 9 ชนิด คนไทยกับความเชื่อเป็นของคู่กันชนิดที่ว่าแทบจะแยกไม่ออกเลย เลข 9 ก็เช่นกัน เราเลียนเสียงล้อกับคำว...