ลิฟท์ค้างได้ แต่จะไม่มีการบ้านส่ง ไม่ได้

ลิฟท์ค้างได้ แต่จะไม่มีการบ้านส่ง ไม่ได้ "ผมรู้แค่ว่าต้องกดปุ่มนั้น (ปุ่มฉุกเฉิน) แล้วผมก็กดซ้ำ ๆ เหมือนเป็นบ้าเลย ผมกลัวว่าจะขึ้นรถเมลล์ไม่ทัน" นี่คื...