เฮลั่นริมโขง บั้งไฟพญานาค มาตามนัด ปีนี้พบลูกไฟ 575 ลูก จากใน 3 อำเภอ

นักท่องเที่ยวริมฝั่งโขงไม่ผิดหวัง บั้งไฟพญานาคขึ้นตามที่เฝ้ารอ ลูกแรกขึ้นที่บ้านตาลชุม เวลา 18.25 น. จำนวน 3 ลูก สรุปรวมยอดบั้งไฟพญานาคอย่างไม่เป็นทาง...